BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

1)                    8 şekeri 2 arkadaş aralarında paylaşıyorlar. Her birinin payına kaç şeker düşer?

2)                    10 çiçeği 5 vazoya koymak istersek bir vazoya kaç çiçek koymamız gerekir?

3)                    16 öğrenci 8 sıraya oturmak istiyor. Bir sıraya kaç öğrenci oturur?

4)                    12 kalemi 3 kardeş paylaşıyor. Bir kardeşe kaç kalem düşer?

5)                    14 sayısının yarısı kaçtır?

6)                    20 sayısının yarısının, 3 eksiği kaçtır?

7)                    18 kilogram pirinci 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir?

8)                    20 litre zeytin yağını 4 litrelik şişelere koymak istiyoruz. Kaç tane şişeye ihtiyaç vardır?

9)                    12 metre kumaşın yarısının 2 metre fazlası kaç metredir?

10)               16 sayfa kitabı 2 günde okuyan Rıfat Can, bir günde kaç sayfa okumuştur?

11)               14 ekmeği bir haftada tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketmiştir?

12)               18 yarım litre kaç litre eder?

13)               Her gün 6 sayfa kitap okuyan Ömer, 18 sayfayı kaç günde okur?

14)               Kahvaltıda her gün 4 yumurta yiyoruz. 20 yumurtayı kaç günde yeriz?

15)               14 yarım simit kaç bütün simit eder?

16)               12 öğrenci üçerli sıra oluyor. Kaç sıra oluştururlar?

17)               16 sayısının yarısının 3 fazlası kaçtır?

18)               15 kalemi 3 kardeş paylaşıyorlar. Her birine kaç kalem düşer?

19)               Mehmet bir ahıra girip ineklerin ayaklarını saydığında 20  ayak olduğunu gördü. Bu ahırda kaç inek vardır?

20)               14 : 7 = 2 işleminde bölen ile bölümün toplamı kaçtır?

21)               10 elmayı  Ömer ve Rana aralarında paylaşıyorlar. Her birine kaç elma düşer?

22)               Bir kutu lokum 2 kilogram geliyor. 16 kilogram lokum kaç kutu gelir?

23)               Bir kümeste 12 tane tavuk ayağı saydık. Bu kümeste kaç tane tavuk vardır?

24)               14 sayısının yarısının 5 fazlası kaçtır?

25)               16 sayısının yarısının yarısı kaçtır?

26)               12 elmanın yarısının 3 katı kaçtır?

27)               Bir ağıldaki keçilerin ayakları sayılınca 20 olduğu görülmüştür. Bu ağılda kaç keçi vardır?

28)               10 yarım ekmek kaç ekmek eder?

29)               16 tek ayakkabı kaç çift ayakkabı eder?

30)               20 ekmeğin yarısı satıldı. Kalan ekmeğin 2 tanesi yenildi. Kaç ekmek kaldı?

31)               1 onluk ve 4 birlikten oluşan sayıNesrin 10 tane topu aşağıdaki gibi ikişer ikşer gruplandırıyor. Gruplandırma sonucu kaç grup ortaya çıkmıştır?

32)               Kerem 18 tane şekeri 6 arkadaşına paylaştırmak istiyor. Her arkadaşına kaç şeker vermelidir?

33)               14 tane topu 2’ şer 2’ şer gruplamak istersek kaç grup oluşur?

34)               18 kilogramlık şekeri 3 kilogramlık kavanozlara doldurmak istiyor.Kaç kavanoz kullanması gerekiyor?

35)               Sınıfa 4 kutu tebeşir aldık.  Dört  kutuda 80 tebeşir olduğuna göre her kutuda kaç tebeşir vardır ?

36)               39  öğrencinin 3’er 3 ‘er oturabilmesi için sınıfa kaç sıra gereklidir?

37)               Bir sürede bulunan kuzuların  36 ayağı varsa bu sürüde kaç tane kuzu vardır ?

38)           90 sayısını 6 ya bölersek hangi sayı çıkar?

39)               84 kalemi 4 arkadaş eşit olarak paylaşıyorlar.Bir kişiye kaç kalem düşer?

40)               120 kg pirinç eşit olarak 3 torbaya konursa, bir torbada kaç kg pirinç olur?

41)               Bir bölme işleminde  bölen 4, bölüm 19, kalan 2 ise     bölünen kaçtır?

42)               39  öğrencinin 3’er 3 ‘er oturabilmesi için sınıfa kaç sıra gereklidir?

43)               36 tane bilyeyi 3 arkadaş paylaşıyor. Her biri kaç tane bilye alır?

44)               60  kilogram sütü dörder kilogramlık şişelere doldurmak istiyoruz. Bunun için kaç şişeye ihtiyacımız vardır?

45)               Esra 24 sayfalı kitabının yarısından 2 sayfa fazlasını okudu.Esra'nın okunacak kaç sayfası kaldı?

46)               nın yarısının 3 eksiği kaçtır?

47)               18 ceviz 3’erli gruplanırsa kaç grup elde ederiz?

48)               18 öğrenci  ikişer ikişer sıralara oturursa, kaç sıraya ihtiyaç vardır?

49)               Ömer 15 sayfalık kitabı günde 5 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir?

50)               Tuğçe’nin kitabında 24 test vardır. Tuğçe günde 6 test çözerse kitabı kaç günde bitirir?

51)               Bir ahırda 32 tane ayak saydım. Bu ahırda kaç tane inek vardır?

52)               45 tane çiçeği 5’erli demet halinde vazoya koymak istiyoruz. Kaç tane vazoya ihtiyacımız vardır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !