Doğal Sayılar İle İlğili Problemler

1.      Ardışık iki sayının toplamı 127 ise büyük sayı kaçtır?

a) 63,5                                    b) 63                           c) 64                           d)   100

 

2.      En büyük dört basamaklı doğal sayının 4 katının 14 fazlası kaçtır?

a) 159984                   b) 40010                                 c) 4014                           d)2499

 

 

3.      “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) 200 222                  b) 200 202                  c) 200 220                  d) 202 202

 

4.      325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış olur?

            a) 98                           b) 97                           c) 21                          d) 12

5.      Üç basamaklı en büyük doğal sayının   ‘unun 5 katı kaçtır?

            a) 555                         b) 111                         c) 999                        d) 655

 

6.       “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaç eder?

a) 406 500                              b) 460 166                  c) 46 200                    d) 406 088

7.      "yüz bin yüz on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? (1992 Klj)

            a) 111 000                  b) 100 111                  c) 100011                   d) 10111

 

8.      "1000901" sayısının okunuşu nasıldır? (1991 Dpy)

            A) Yüz bin dokuz yüz bir                              B) On milyon doksan bin bir

            C) Yüz milyon dokuz yüz bin bir                              D) Bir milyon dokuz yüz bir

 

9.      6898 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır ?

   a) 1                          b) 792                         c) 82                            d) 710

 

10.  45 678 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

            a) 45 678                    b) 45 000                    c) 30                           d) 30 000

 

11.  {4, 5, 6, 7} sayıları ile yazılabilen en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

            a) 12212                     b) 12221                     c) 3087                                d) 12200

 

12.  567 456 sayısının basamak değeri ile sayı değeri farkı kaçtır?

      a) 567 469                  b) 567 423                  c) 0                             d) 567 456

 

13.  İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, birler basamağındaki rakamın sayı değerinden 3 fazladır. Bu rakamlar yer değiştirilirse sayının değeri ne olur?

      a) 3 kat artar                b) 27 azalır                  c) aynı kalır                 d) 27 artar

 

14.  346 sayısında 6 nın basamak değeri ile 4 ün sayı değeri toplamı kaçtır?

      a) 64                           b) 46                           c) 24                           d) 10

 

15.  4567 sayısında 4 ün sayı değeri ile 5 in basamak değeri farkı kaçtır?

      a) 496                         b) 1                             c) 3995                                   d) 396

 

16.  87a65 ve 39a6 sayılarında “a” rakamının basamak değerlerinin çarpımı 1000 ise “a” kaçtır? (1995 Dpy)

            a) 1                             b) 0                             c) 10                           d) 2

 

17.  3a530 < 36528 ise “a” yerine kaç tane rakam yazabiliriz? (1994 Klj)

            a) 5                             b) 1                             c) 4                             d) 6

 

18.  3     9     21     39     ?     93  Buna göre “?” işareti yerine hangi sayı gelmelidir? (1982 Al)

            a) 53                           b) 59                           c) 69                           d) 63

 

19.   “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) 200 222                  b) 200 202                  c) 200 220                  d) 202 202

 

20.  325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış olur?

            a) 98                           b) 97                           c) 21                          d) 12

 

21.  Üç basamaklı en büyük doğal sayının   ‘unun 5 katı kaçtır?

            a) 555                         b) 111                         c) 999                        d) 655

 

22.   “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaç eder?

a) 406 500                              b) 460 166                  c) 46 200                    d) 406 088

 

23.  "yüz bin yüz on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? (1992 Klj)

            a) 111 000                  b) 100 111                  c) 100011                   d) 10111

 

24.   (1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 ) sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmelidir ?

            a) 10 - 28                    b) 9 - 25                      c) 10 - 27                    d) 9 - 26

 

 

25.  45 678 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

            a) 45 678                    b) 45 000                    c) 30                           d) 30 000

 

26.  {4, 5, 6, 7} sayıları ile yazılabilen en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

            a) 12212                     b) 12221                     c) 3087                                d) 12200

27.  567 456 sayısının basamak değeri ile sayı değeri farkı kaçtır?

      a) 567 469                  b) 567 423                  c) 0                             d) 567 456

 

28.  İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, birler basamağındaki rakamın sayı değerinden 3 fazladır. Bu rakamlar yer değiştirilirse sayının değeri ne olur?

      a) 3 kat artar                b) 27 azalır                  c) aynı kalır                 d) 27 artar

 

29.  346 sayısında 6 nın basamak değeri ile 4 ün sayı değeri toplamı kaçtır?

      a) 64                           b) 46                           c) 24                           d) 10

 

30.  4567 sayısında 4 ün sayı değeri ile 5 in basamak değeri farkı kaçtır?

      a) 496                         b) 1                             c) 3995                                   d) 396

 

 

31.  3     9     21     39     ?     93  Buna göre “?” işareti yerine hangi sayı gelmelidir? (1982 Al)

            a) 53                           b) 59                           c) 69                           d) 63

 

32.  "yüz bin yüz on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? (1992 Klj)

            a) 111 000                  b) 100 111                  c) 100011                   d) 10111

 

33.  "1000901" sayısının okunuşu nasıldır? (1991 Dpy)

            A) Yüz bin dokuz yüz bir                              B) On milyon doksan bin bir

            C) Yüz milyon dokuz yüz bin bir                              D) Bir milyon dokuz yüz bir

34.   (1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 ) sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmelidir ?       a) 10 - 28                  b) 9 - 25                      c) 10 - 27                    d) 9 - 26

 

35.  6898 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır ?

   a) 1                          b) 792                         c) 82                            d) 710

 

36.  Ardışık iki sayının toplamı 127 ise büyük sayı kaçtır?

a) 63,5                                    b) 63                           c) 64                           d)   100

 

37.  En büyük dört basamaklı doğal sayının 4 katının 14 fazlası kaçtır?

a) 159984                   b) 40010                                 c) 4014                           d)2499

38.   “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) 200 222                  b) 200 202                  c) 200 220                  d) 202 202

 

39.  325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış olur?

            a) 98                           b) 97                           c) 21                          d) 12

40.  35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

            a) 39                           b) 31                           c) 4                            d) 5

 

41.  “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaç eder?

a) 406 500                              b) 460 166                  c) 46 200                    d) 406 088

 

42.   “Üç yüz bin yirmi beş”doğal sayısının rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?

             a- 3025           b- 300 025              c- 302 500              d- 325 000

 

43.  38 597 + 26 964 =? toplama işleminin sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?          

             a- 65 561               b- 65 661                c- 67 561                d- 67 661

 

44.  Babası ile oğlunun şimdiki yaşlarının toplamı 54’tür. Oğlu şimdi 9 yaşında olduğuna göre, 6 yıl önce baba kaç yaşındaydı?

              a- 39           b- 48           c- 40             d- 45

           

 

45.  45 678 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

            a) 45 678                    b) 45 000                    c) 30                           d) 30 000

 

46.  {4, 5, 6, 7} sayıları ile yazılabilen en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

            a) 12212                     b) 12221                     c) 3087                             d) 12200

 

47.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !