IŞIK

l. Işık kaynağı neye denir?

Çevrelerine ışık yayarak diğer cisimlerin görünmesini sağlayan ışıklı cisimlere ışık kaynağı denir.

1. Işık kaynakları bulunuşlarına göre kaça ayrılır?İkiye ayrılır.

a) Doğal ışık kaynakları b) Yapay ışık kaynakları

2.  Doğal ışık kaynakları hangileridir?Güneş, yıldızlar ve ateşböceği

3. Yapay ışık kaynakları nelerdir?Mum, gaz lambası ve elektrik sobası

4.  însan yapısı olan ışık kaynaklarına ne denir?Yapay ışık kaynakları

5.  Işık kaynakları yapılarına göre kaça ayrıhr ve isimleri nelerdir?
îkiye ayrılır. İsimleri;a)  Sıcak ışık kaynakları b) Soğuk ışık kaynakları

6.  Sıcak ışık kaynakları nelerdir?Ateş, mum, Güneş, elektrik lambası

7.  Soğuk ışık kaynakları nelerdir?Neon lambası, fülerasan lambası ve ateşböceği

8.  Işın neye denir?Işıklı bir ışın, ışığını doğrular boyunca yayar, işte bu doğrulara ışın denir.
10. Aydınlanmış cisim neye denir?

Bir ışık kaynağından ışık alarak bunu çevresine dağıtan böylelikle görülebilen cisimlere aydınlatılmış cisim denir.

11.Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına ne ad verilir?Doğal ışık kaynakları

12. Dünyamızın en büyük ve en önemli ışık kaynağı nedir?Güneş

13. Işık nasıl yayılır?Işık doğrusal yolla yayılır.

14. Işık en fazla hangi ortamda yayılır?Işık en iyi boşluk ve havada yayılmaktadır.

15. Işığı geçirme bakımından maddeler kaç kısma ayrılır?Işığı geçirme bakımından maddeler üç kısma ayrılır.

a) Saydam olan maddeler  b) Yan saydam olan maddeler  c) Saydam olmayan maddeler

16. Yarı saydam olan maddeler neye denir ve yarı saydam olan maddeler hangileridir?Işığı az geçiren maddelere yarı saydam maddeler denir.Mumlu kağıt, buzlu cam, kalın cam oldukça derin su yarı saydam maddelerdir.

17. Saydam madde neye denir ve saydam olan maddeler nelerdir?
Işığın büyük bir bölümünü geçiren maddelere saydam maddeler denir.İnce cam, hava, az derin su, mika, benzin, gazyağı, ince plastikler saydam olan maddelere örnektir.

18. Saydam olmayan madde neye denir ve hangi maddeler yarı saydam maddelerdir?Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan maddeler denir.Taş, duvar, tahta, metaller saydam olmayan maddelere örnek gösterilir.

19. Gölge nasıl oluşur ve gölge neye denir?Işık yayılırken doğru bir yol izlemesinin sonucu olarak karanlık cisimlerin arkasında gölgeler oluşur. Karanlık cisimlerin arkasında kalan ışık olmayan bölgeye gölge adı verilir.

20. Hangi ışık kaynakları, yanma sonucunda çıkan alevle çevreye ışık vermektedir?

Odun, kömür, sıvı yakıtlar, ateş, kandil, mum

21. Işık, saydam bir ortamda nasıl yatılır?Doğrusal bir yol izleyerek yayılır.

22. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ne ad verilir?Işık ışını veya kısaca ışın

2 3.Masa, sıra, tahta, ağaç, duvar gibi cisim ve maddeler ışık yayma durumuna göre hangi gruba girer?karanlık cisim

24. Eskiden aydınlatma aracı olarak hangi ışık kaynakları kullanılırdı?Ateş, mum, kandil ve gaz lambası

25. Normalde ışık kaynağı olmayıp, bazı değişiklikler yapılarak sonra ışık kaynağı halinegelen cisimlere örnek yeriniz?

Elektrik ampulü, elektrik sobası

26. Ay bir ışık kaynağı mıdır? Neden?Ay bir ışık kaynağı değildir. Çünkü Ay kendisi ışık kaynağı olmadığından, Ay, Güneş'ten aldığı ışığı çevresine yayar ve bu ışığın bir kısmı da Dünya'ya ulaşır. Ay'm görünmesini
sağlayan ışığın kaynağı Güneş'tir.

27. Işığın maddeler üzerinde ne gibi etkisi vardır?1. Renk değişimi yapar.2. Tat ve kokusunu değiştirir.

28. Meyve, sebze ve diğer besin maddeleri uzun süre Güneş ışığı altında kalırsa (bırakılırsa)ne olur?

Güneş ışığı altında bırakılan bazı besinler, kısa sürede ekşir, bozulur ve kötü kokar.

29. "Güneş ışığı girmeyen yere, doktor girer" atasözü ışığın hangi özelliğini anlatmaktadır?

Mikropun öldürücü ve hastalık önleyici özelliğim
30. Ay tutulması, Ay hangi evredeyken gözlenir?Dolunay

31.Işık ışınlarmın cisimler üzerine düşerek geri dönmesine ne ad verilir?Yansıma

32. Işığın düz bir yüzeyden yansıması nasıl adlandırılır?Düzgün yansıma

33. Dağınık yansıma hangi yüzeylerde görülür?Pürüzlü yüzeylerde

34. Pürüzlü yüzeylere örnek veriniz .                  Duvar, taş, tahta, toprak

35. Güneş tutulması, Ay hangi evredeyken gerçekleşir?Yeniay

36. Işığın doğrusal yollarla yayıldığım gösteren deney ve kanıtlar nelerdir?

a) Gölge oluşumu  b) Ay ve Güneş tutulmaları c) Delikli mukavva parçaları deneyi

37. Güneş tutulması gece mi yoksa gündüz mü gözlenir?Gündüz

38. Ay tutulması günün hangi vaktinde gerçekleşir? (Gece mi gündüz mü?)Gece

39. Günün hangi saatinde bir ağacın gölgesi en kısadır?Öğle

40. Günün hangi saatinde bir adamın ya da bir ağacın gölgesi en uzun olur.

Sabah güneş doğarken ve akşam Güneş batarken

41. Yılın hangi günü en kısa gündür?21 Aralık

42. Işığın olumsuz etkilerinden korunmak için alınması gereken tedbirler nelerdir?Maddeler halinde yazınız.

1. Besin maddelerini ve ilaçları ışıktan korumalıyız.2. Renkli giysilerimizi ve halılarımızı uzun süre Güneş ışığı altında tutmamalıyız.3. Güneş ışığı altında uzun süre kalmamalıyız.

43. Evlerimizin pencerelerine buzlu cam koysaydık, ne olurdu? Neden?Buzlu cam ışığın bir kısmım geçiren, bir kısmım geçirmeyen yan saydam bir madde olduğu için ışığın bir kısmım geçirip, bir kısmım geçirmeyecekti. Bu durumda içerisi biraz daha az aydınlık olurdu. Dışandaki cisimler ve olaylar tam olarak görülemezdi.

44. Tam gölgenin çevresinde meydana gelen yarı aydınlık kısma ne ad verilir.Yarı gölge

45. Sıcak ışık kaynakları neye denir?

Güneş gibi ışık enerjisi yanında ısı enerjisi de yayan cisimlere Sıcak ışık kaynakları denir.

46. Ay tutulması nasıl olur?Ay, Dünya'nın etrafında yörüngesi üzerinde dönerken bazen Dünya'nın gölge konisinin içine girer. Bu durumda Ay, Güneş'ten ışık alamadığı için görünmez. Bu duruma Ay tutulması denir.

47. Güneş tutulması nasıl olur?

Ay bazen Dünya ile Güneş arasına girer. Ay'ın tam gölgesinin düştüğü bölgede bulunan kişiler,Güneş'ten ışık alamadıkları için Güneşi hiç görmezler. Buna bölgede Tam Güneş tutulması gözlenmiş olur.

48. Ay ve Güneş tutulması önceden bilinir mi?ilerleyen ilim teknoloji sayesinde, bugün Ay ve Güneş tutulmalarının ne zaman, nereden, ne kadar izlenebileceği önceden hesaplanabilmektedir.

49. Camdan yapılmış cisimler saydam mıdır?

Buzlu cam yan saydamdır. Fakat şişe, kavanoz, bardak gibi camdan yapılmış cisimler saydamdır.

50. Mum ve kandilde ne yanar?

Mumda, mumun yapıldığı madde (parafin) yanmaktadır. Kandilde de yağ yanmaktadır.

51. Işık ışınlarının cisimler üzerine düşerek geri dönmesine ne ad verilir?Yansıma

52. Işığın düz bir yüzey üzerine çarpması hangi yansımayı yaptırır?Düzgün yansımayı

53. Dağınık yansıma hangi yüzeylerde olur?Pürüzlü yüzeylerde kitap, taş, duvar gibi yüzeylerde.

54. Aynaya düşen ışığın yansıması nasıl olur?Düzgün yansıma

55. Evde otururken odanın her tarafı elektrik lambası sayesinde aydınlanıyor. Neden?
Işık ışınları duvara gelir. Duvar gelen ışığı dağınık yansıtır. Böylece her taraf aydınlanır.

56. Ay'dan gelen ışık nasıl ışıktır?Güneş'in Ay'a gönderdiği ışığın yansımasından bize ulaşan ışıktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !