KESİR PROBLEMLERİ

1.                Bir simit 18 TL’dir. Yarım simit kaç TL’dir?

2.                Bir elma 12 KR’dir. Çeyrek elma kaç KR’dir?

3.                Çeyrek düzine kalem kaç tane kalem eder?

4.                20 bilyenin çeyreği kaç bilye eder?

5.                20 ekmeğin yarısı ile çeyreğinin toplamı kaç ekmek eder?

6.                Sınıfımızdaki öğrencilerin sayısı 16’dır. Sınıf mevcudunun çeyreği kız olduğuna göre, sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır?

7.                Fatma 20 yaşındadır. Kardeşinin yaşı ise Fatma ‘nın yaşının çeyreği kadardır. Fatma’nın kardeşi kaç yaşındadır?

8.                Yarısı 5 olan sayının tamamı kaçtır?

9.                Tabaktaki fındıkların çeyreği 3 tanedir. Tabaktaki fındıkların tamamı kaç tanedir?

10.           Çeyreği 5 olan simitlerin tamamı kaç tanedir?

11.           Çeyreği 4 olan sayının yarısı kaçtır?

12.           Ozan’ın yaşının çeyreği 5’tir. Ozan’ın yaşının yarısı kaçtır?

13.           Yarısı 4 olan sayının 2 katı kaçtır?

14.           İki deste kalemin çeyreği satıldı. Geriye kaç kalem kaldı?

15.           14 tane yarım ekmek kaç tane ekmek eder?

16.           20 tane çeyrek simit kaç tane bütün simit eder?

17.           3 ekmek kaç çeyrek ekmek eder?

18.           12 çeyrek pasta kaç bütün pasta eder?

19.           8 çeyrek ile 6 yarım pasta kaç bütün pasta eder?

20.           Çeyreği 2 olan sayı olan sayıya kaç eklersem 13 eder?

21.           Merve’nin yaşının çeyreği 3’tür. Merve’nin yaşının 7 fazlası kaçtır?

22.           Çeyreği 5 olan cevizlerin 7 tanesini yedim. Geriye kaç cevizim kaldı?

23.           Bir sayının çeyreğine 5 eklenirse 11 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?

24.           Bir ağaçta 20 kuş vardı. Kuşların  ‘i uçtu. Kaç kuş uçmuştur?

25.           26 cevizin ’inin 4 fazlası kaç ceviz eder?

26.           10 ekmeğin yarısı kaç ekmektir? (…..)

27.           8 elmanın yarısı kaç elma eder?(……)

28.           14 kalemin yarısı kaç kalem eder?(..…)

29.           12 kitabın yarısını okudum. Kaç kitap okudum? (………...)

30.           14 çiçeğin yarısının 2 fazlası kaç çiçektir?(…………)

31.           20 ekmeğin yarısından 5 fazlası kaç ekmektir?(………....)

32.           18 ‘in yarısının 4 katı kaçtır?(……….)

33.           10 tabağın yarısının 7 katı kaç tabaktır?

34.           12’nin yarısının 3 katı kaç dir?(……)

35.           8 simidin yarısının 8 katı kaçtır?(……)

36.           6 topun yarısının 7 katı kaç toptur?(…)

37.           16 oyuncağın yarısının 3 eksiği kaç oyuncaktır?(………....)

38.           14 öğrencinin yarısının 5 eksiği kaç öğrencidir?(………....)

39.           18 sorunun yarısının 9 fazlası kaç sorudur?(………....)

40.           12 çileğin yarısının 6 eksiği kaç  çilektir?(………....)

41.           Deniz  32 kg’dır. Deniz’in kütlesinin   ‘ü kaç kilogramdır?

42.           Şeymanur 30 tane kaleminin  sini  kullandı. Şeymanur kaç tane kalem kullanmıştır?

43.           84 tane misketin  ü mavi, diğerleri kırmızıdır. Mavi misketlerin sayısı kaç tanedir?

44.           Beyza  60Kr.  sinin  i  ile  silgi  aldı. Beyza silgiye kaç Kr para vermiştir?

45.           Bir manifaturacı  80 metre kumaşının  ünü sattı. Manifaturacı kaç metre kumaş satmıştır?

46.           Sınıf kitaplığımızda 52 kitap vardır. Bu kitapların  ü öykü kitaplarıdır. Kitaplığımızda kaç tane öykü kitabı vardır?

47.           Ezgi’nin dedesi 72 yaşındadır. Ezgi’nin yaşı  dedesinin yaşının  ’si kadardır. Ezgi kaç yaşındadır?

48.           Bir vazodaki çiçeklerin ’i 17 tanedir. Bu vazodaki çiçeklerin tamamı kaç tanedir?

49.           Ömer cebindeki paranın ’i ile kalem aldı. Ömer kaleme 15 Kr. verdiğine göre Ömer’in parasının tamamı kaç Kr. dir?

50.           Bir sınıftaki  öğrencilerin ’i erkektir. Erkeklerin sayısı 23 olduğuna göre sınıf mevcudu kaç kişidir?

51.           Alperen’in  kumbarasındaki paranın  ’i 36 Kr. dir. Alperen’in kumbarasındaki parasının  ’si kaç Kr.dir?

52.           ’i  9  cevizin tamamının 7 fazlası kaç cevizdir?

53.           İlayda’nın dedesinin yaşının  ’i 12 dir. İlayda’nın dedesi kaç yaşındadır?

54.           ’i 10 tane olan CD’lerin tamamı kaç tanedir?

55.           Bir çuvaldaki pirinçlerin ’i 15 kg’dır. Bu pirinçlerin 30 kilogramı satıldığına göre geriye  kaç kilogram pirinç kalmıştır?

56.           Ayşegül’ün öykü kitabının  ‘i  7 sayfadır. Ayşegül’ün öykü kitabı kaç sayfadır?

57.           Büşra Şahin’in kitaplığındaki  kitapların ’i 13 tanedir. Babası da  5 kitap verdi. Büşra Şahin’in kitaplığında kaç kitabı oldu?

58.           Ömer’in  20 fındığı vardır. Kardeşinin fındığı ise  Ömer’inkinin çeyreği kadardır. İkisinin fındıkları toplamı kaçtır?

59.           İlknur 12 yaşındadır. Kardeşinin yaşı ise İlknur‘un yaşının çeyreği kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !