Problemler 2

                                                         PROBLEMLER

1-Üç kardeşin yaşlarının toplamı 41 dir. Büyük kardeş ortancadan 6 yaş fazla ortancada küçükten 4 yaş fazla olduğuna göre kardeşlerin yaşlarını ayrı ayrı bulunuz.

2-iki kardeşin yaşlarının toplamı 29 dur. Büyük kardeş küçük kardeşten 3 yaş daha büyük olduğuna  kardeşlerin yaşlarını ayrı ayrı bulunuz.

3-Ayşe 11 yaşında Ali ise Ayşe’nin yaşından 3 yaş daha fazla olduğuna göre dört yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı kaç olur?

4-Fatma ile annesin yaşlarının toplamı 58 dir. Fatma 1991 doğumlu olduğuna göre annesinin doğum tarihini bulunuz.

5-2010 yılında 15 yaşına girecek olan bir kişi kaç doğumlu olur.

6-3 saatte 360 km. yol giden bir araç 5 saatte kaç km. yol gider.

7-saatteki hızı 90 km. olan bir araç 540 km. yolu kaç saatte gider.

8-Ali 900 lira parasının 2/6 sını harcadı. Geriye kalan parasının yarısını kardeşine verdi. Kendisine ne kadar kaldı.

9-4/7 si 320 lira olan paranın tamamı kaç liradır?

10-Hasan 750 lira parasının 2/5 ine kalem 1/5 ine de silgi aldı. Geriye ne kadar parası kaldı.

11-Üç işçi bir işi 15 günde yaparsa aynı işi aynı şartlarda bir işçi kaç günde yapar?

12-Bir işçi bir işi 96 günde yaparsa aynı şartlarda aynı işi altı işçi kaç günde yapar?

13-Bir haftada 10 sayfa kitap okuyan bir kişi iki ayda kaç sayfa kitap okur?

14-Kilosunu 100 liradan alıp 150 liradan sattığımız mallardan 225 kilo satarsak ne kadar kar etmiş oluruz?

15-Hangi sayının 3 katının 30 fazlasının 5 eksiği 85 tir?     

16-Rakamları bir birinden farklı altı basamaklı en büyük sayı ile rakamları bir birinden farklı altı basamaklı en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

17-Kalem, defter ve silgiye toplam 650 lira verdik. Kalem 100 lira, silgi ise kalemin iki katı olduğuna göre defterin fiyatı kaç liradır.

18-Eksilen çıkan ve farkın toplamı 8024 tür. Buna göre eksilen sayı kaçtır?(Bu soruyu geçen yıl müfettiş benim 4. sınıf öğrencilerine aynen sordu.)

19-Bir top kumaşın önce 2/10 u daha sonra 4/10 u harcandı. Harcanan kumaş 12 m. Olduğuna göre kumaşın tamamı kaç metredir?

20-Bir bölme işleminde bölüm 12, bölen 20, kalan 5 olduğuna göre bölünen kaçtır?

21-Pazardan 3 kilo 750 g. portakal, 5 kilo 900 g. elma 7 kilo 500 gram armut aldım.aldığım meyvelerin toplam kütlesini bulunuz?

22-Bir sayının 3 katının 1500 eksiği 7500 olduğuna göre bu sayı kaçtır?

23-Şehirler arası bir yolcu otobüsü 3 saatte 183 km. yol alabiliyor. Otobüs gideceği yolu 8 saatte aldığına göre yol kaç km. dir?

24-60 ın 70 fazlası hangi sayının yarısına eşittir?

25-72 nin 10 katına hangi sayıyı eklersek 1000 olur?

26-Hangi sayıyı 10 la çarpar, 2 ye bölersem 350 sayısı elde edilir?

27-Her gün 326 lira biriktiren bir öğrenci 10 günde biriktirmiş olduğu parasının yarısı ile bir defter aldı. Geriye ne kadar parası kaldı?  

28-Bir kalemden 75 lira kazanan bir kimse 10 düzine kalemden kaç lira kazanır?

29- 3/4 ü 12000 lira olan paramın tamamı ile tanesi 500 liradan kaç kitap alınabilir?

30-20 deftere 4800 lira ödediğimize göre 2 kaleme ne kadar ödemiş oluruz?

31-3 saat  3 çeyrek saatten kaç dakika fazladır?

32-Hangi sayının yarısına 55 eklersem 140 eder?

33-Ali parasının 1/6 sını harcıyor. 160000 lira daha harcasaydı parasının 3/6 sını harcamış olacaktı.Buna göre Ali’ nin kaç lirası varmış?

34-Bir anne ile iki çocuğunun yaşlarının toplamı 56 dır. Anne 1968 doğumlu, küçük kardeş 1999 doğumlu olduğuna göre büyük kardeş kaç doğumlu olur?

35-İki kardeşten biri 1995 doğumludur. Öbürü 1975 doğumlu olduğuna göre ikisinin yaşlarını toplamı kaçtır?

36-Anne ile oğlunun yaşlarının toplamı 84 tür. Anne oğlundan 26 yaş büyük olduğuna göre annenin yaşı kaçtır?

37- Kilosu 770 lira olan elmadan 5 kg. 970 liradan 8 kilo armut, 8000 liraya da portakal aldım. Bakkala 15000 lira verdim. Bakkala kaç lira borçlu kaldım?

38-Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 25 tir.Erkek öğrenciler kızların yarısından 15 fazladır. Buna göre sınıfın tamamı kaçtır.    

39-Bir evde üç oda var. Her odada 4 pencere her pencerede de 9 cam vardır. Buna göre bu evde kaç cam vardır?

40-Biri diğerinden ayda 12lira fazla biriktiren iki kişiden birisinin 240, diğerinin ise 420 lirası olmuştur. Bu biriktirme kaç ayda gerçekleşmiş olabilir?

41-3 çikletle 2 kibrite 120 lira ödedik. Bir çiklet 20 lira olduğuna göre bir kibrit kaç liradır?

42-İki katı 240 olan sayının yarısı kaçtır?

43-Hangi sayıyı 100 ile çarpar, 5 e bölersem 500 elde ederim?

44-4 İşçi bir işi 90 günde yaparsa 8 işçi kaç günde yapar?

45-Kare şeklindeki bir bahçenin 3 kenarının uzunluğu 60 m. dir. Bu bahçenin etrafına 7 sıra tel çekersek kaç sıra tel gerekir?

46-Bir adam 936 YTL ye televizyon ve buzdolabı alıyor. Buzdolabına 365 YTL verdiğine göre televizyonun fiyatı ne kadardır?

47-Hülya 50000 lira parasının1/2 sini kardeşine verdi. Geriye kalan parasına ise kilosu 38 liradan 8 kg. mercimek, kilosu 97 liradan 19 kg pirinç, tanesi 100 liradan 2 düzine kalem aldı ve 3250 liraya da defter aldı. Hülyanın kaç lirası kaldı?

48-Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 50 m. dir. Uzun kenar kısa kenardan 5 m. fazladır. Buna göre uzun ve kısa kenarların değerlerini bulunuz?

49-Çevresi 72 cm olan bir defterin uzun kenarı kısa kenardan 6 cm fazla olduğuna göre uzun ve kısa kenarı bulunuz?

50-Saatte 85 km hızla giden bir tren 4 saatte gideceği yere varıyor. Dönüşü 5 saatte alıyor. Buna göre dönüş hızı ne kadardır?

51-Çevresi 52 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? 

52-590 litre su alan bir su deposuna iki musluktan su dolmaktadır. Birisi 6 öbürü 4 litre su dakikada akıtmaktadır. Su deposu kaç dakikada dolar? 

53-Kenarlarından ikisinin uzunluğu bir birine eşit olan bir üçgenin çevresi 79 cm dir. Eşit olmayan kenar 17 cm olduğuna göre diğer kenarların uzunluğu kaçtır?

54-22 horozun ayaklarının toplamı, 20 kuzunun ayak sayılarının toplamından ne kadar azdır?

56-Cemil’in yaşı Selim’in yaşının 3 katından 3 fazladır. Cemil 24 yaşında  olduğuna göre Selim kaç yaşındadır?

57-Köyümüzün şehre uzaklığı komşu köyün şehre uzaklığının 6 katından 3500 m. azdır. Köyümüzün şehre uzaklığı 44500 m. olduğuna göre komşu köyün şehre uzaklığı ne kadardır?

58-Bir otobüs Elazığ - İstanbul arasını 14 saatte bir taksi ise 10 saatte gidiyor. Otobüsün hızı 120 km. olduğuna göre taksinin hızı ne kadardır?

59-Biri diğerinden ayda 18 lira fazla biriktiren iki kişiden birisinin 480, diğerinin 840 lirası olmuştur.Bu biriktirme kaç ayda gerçekleşmiş olabilir?

60-Bir havuza dakikada 37 litre su dolmaktadır. Aynı havuzun dibindeki çatlaklıkta saatte 480 litre sızmaktadır. 5220  litre su alan bu havuz kaç  saatte dolar?

61-Bir yemekli toplantıda dört adam ile bunların karıları ve her ailenin 3 çocuğu olduğuna göre bu toplantıda kaç kişi vardır?

62-34 torba yüklü kamyonet kantarda tartılınca 2600 kg geliyor. Boş kamyonetin ağırlığı 900 kg olduğuna göre bir torbanın ağırlığı kaç kg dır?

63-12 tanesi 60 lira olan mendilin 36 tanesi kaç liradır?

64-10 litre sirke 1500 liraya satıldığına göre 2250 liraya kaç litre sirke alınır?

65-Bir öğrenci, babasının verdiği 200 tane 500 liralık, 100 tane 1000 liralık ve 60 tane 5000 liralıkla, tanesi   50000 lira olan zarflardan kaç zarf alabilir.

66-Serpil Ali’den 3 yaş büyük ,Ali 21 yaşında olduğuna göre ikisinin toplam yaşı kaçtır?

67-Ayşe 18 yaşındadır. Bundan 4 yıl önce Ayşe’nin yaşı Ali’nin yaşın iki katı idi. Buna göre Ali’nin şimdiki yaşı kaçtır.

68-3 saat 45 dakika kaç dakika eder.

69-200 dakika kaç saat kaç dakika eder.

70-5940 litre su alan bir su deposunun, iki musluktan dakikada birisinden15, diğerinden 18 litre su akıttığına göre depo kaç saatte dolar.

71-Kilosu 387 liradan 10 kg elma, 750 liradan 12 kg portakal 15000 liraya da mandalina aldım. Bakkala 30000 lira verdim. Bakkalın geriye ne kadar   para vermesi gerekir?

72-5 düzine kalemin 8 deste olması için kaç kalem eklememiz gerekir?  

73-İstanbul’dan Ankara’ya giden bir tren, saat 09.30 da İstanbul’dan hareket ediyor. 18.30 da Ankara’ya varıyor.  Tren Ankara ile İstanbul arasını kaç saatte alıyor?

74-3 gün 6 saat kaç saat eder.

75-Kilosunu 200 liradan alıp  400 liradan sattığımız elmalardan 8 kilodan ne kadar kar ederiz. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !